Нэмэлт үйлчилгээ:

Дотоод хэвлэл захиалгын гарын авлага болон уг сайтанд реклам, сурталчилгаа байршуулах үнийн санал:

  • Бүтэн нүүр өнгөт-550,000₮
  • Тал нүүр өнгөт-330,000₮
  • 1/4 нүүр өнгөт-220,000₮