Удирдлагын багийн мэдээлэл

Дэлхийн дэвшилтэт технологид хүрсэн, чанартай, цогц үйлчилгээгээр хүн бүрийн шуудангийн хэрэгцээг төгс хангах нь бидний эрхэм зорилго мөн.

Б .Анхбаатар
Гүйцэтгэх захирал
Н .Хосбаяр
Бизнес, төлөвлөлт хариуцсан дэд захирал
Ш .Наранбат
Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал
Б .Цэнд-Аюуш
Захиргаа, хүний нөөцийн газрын захирал
А .Эрхэмбаяр
Бизнес төлөвлөлт, хөгжлийн газрын захирал
Б .Содчимэг
Улс хоорондын шуудангийн газрын захирал
Д .Баттулга
Шуудан, логистикийн газрын захирал
Б .Наранцэцэг
Санхүүгийн газрын захирал
Д .Мөнгөнхүү
Хууль, эрх зүй, худалдан авах ажиллагааны газрын захирал
Б .Алтангэрэл
Мэдээллийн Технологийн Газрын Захирал