Туз-ийн гишүүд

Дэлхийн дэвшилтэт технологид хүрсэн, чанартай, цогц үйлчилгээгээр хүн бүрийн шуудангийн хэрэгцээг төгс хангах нь бидний эрхэм зорилго мөн.

Д.Нарангэрэл
Дарга
Э.Бат-Идэр
Гишүүн
Н.Мягмар
Гишүүн
Г.Тэлмэн
Гишүүн
О.Одбаяр
Гишүүн
Д.Дэлгэрмаа
Гишүүн
В.Ганзориг
Хараат бус гишүүн
Б.Ганбаатар
Хараат бус гишүүн
Д.Балдорж
Хараат бус гишүүн
Д.Цэцгээ
ТУЗ-ийн нарийн бичиг