Дотоод хэвлэл

Бид давхардсан тоогоор 831 байгууллага, хувь хүний 7000 гаруй сонин, сэтгүүл, номыг Улаанбаатарын хотын салбарууд болон 21 аймгийн 330 сумдаас захиалга аван ажиллаж байна.

Эрхэм хүндэт хэрэглэгч, харилцагчид аа

Бид давхардсан тоогоор 831 байгууллага, хувь хүний 7000 гаруй сонин, сэтгүүл, номыг Улаанбаатарын хотын салбарууд болон 21 аймгийн 330 сумдаас захиалга аван ажиллаж байна.

Та бүхэн хэвлэл захиалахыг хүсвэл:
 • Албан байгууллага болон
 • Гэрийн хаягийн дагуу шуудангийн аль ч салбарт хандан утсаар эсвэл өөрийн биеэр ирж захиалга өгч болно.

Гарын авлага энд дарж авна уу.

Манайхаар хэвлэл захиалахад давуу талууд:
 • Улаанбаатар, хөдөө орон нутгийн хаанаас ч захиалга аван, хүргэж өгнө
 • Монгол орон даяар борлуулагдаж буй бүх сонин, сэтгүүл манай хэвлэл захиалгын гарын авлагад байдаг.
 • Бусад дэлгүүр, шуудангаар захиалагдаж буй ижил үнийн тариф, зарим хэвлэл хямдаар захиалагддаг
Мөн гэрийн хаяг болон ажлын газрын хаягаар хүргүүлэхийг хүсвэл:
 • Албан байгууллага /улирлын турш/ 16500₮
 • Хувь хүн /улирлын турш/ 6600₮
 • Хэрэв шуудангийн хайрцагтай бол хүргэлт мөнгө төлөх шаардлагагүй.

Шуудангийн хайрцагны мэдээллийг энд дарж авна уу.

Хэвлэл захиалга явагдах хугацаа:
Улирал Захиалга Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
1-р улирал /1,2,3 сар/ Үндсэн
Нэмэлт
12-р сарын 05
1-р сарын 05
12-р сарын 30
1-р сарын 30
2-р улирал /4,5,6 сар/ Үндсэн
Нэмэлт
12-р сарын 05
1-р сарын 05
12-р сарын 30
1-р сарын 30
3-р улирал /7,8,9 сар/ Үндсэн
Нэмэлт
12-р сарын 05
1-р сарын 05
12-р сарын 30
1-р сарын 30
4-р улирал /10,11,12 сар/ Үндсэн
Нэмэлт
12-р сарын 05
1-р сарын 05
12-р сарын 30
1-р сарын 30
Нэмэлт мэдээлэл:

Дотоод хэвлэл захиалгын гарын авлага болон уг сайтанд сонин, сэтгүүл, ном оруулахыг хүсвэл дараах материалыг бүрдүүлнэ үү:

ААН:
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авсан гэрчилгээ /эх, хуулбарын хамт/
 • Сэтгүүл, сонингийн сүүлийн 2-3 дугаар, Ном бол биетээр 1ш
 • Хэвлэл захиалгын гарын авлагад оруулах хүсэлт
 • Бүртгэлийн хураамж /1 удаа/ Үүнд:
  • Өдөр тутмын сонин 110,000₮ /нөат/
  • Бусад сонин, сэтгүүл 55000₮ /нөат/
  • Ном 5500₮ /нөат/
Хувь хүн ном оруулах бол:

Дотоод хэвлэл захиалгын гарын авлага болон уг сайтанд сонин, сэтгүүл, ном оруулахыг хүсвэл дараах материалыг бүрдүүлнэ үү:

ААН:
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ном бол биетээр 1ш
 • Хэвлэл захиалгын гарын авлагад оруулах хүсэлт
 • Бүртгэлийн хураамж /1 удаа/ Үүнд:
  • Ном 5500₮ /нөат/
Нэмэлт үйлчилгээ:

Дотоод хэвлэл захиалгын гарын авлага болон уг сайтанд реклам, сурталчилгаа байршуулах үнийн санал:

 • Бүтэн нүүр өнгөт-550,000₮
 • Тал нүүр өнгөт-330,000₮
 • 1/4 нүүр өнгөт-220,000₮