1 ТӨРӨЛ, БҮЛЭГ СОНГОЛТ  БҮРТГЭГДСЭН СОНИН, СЭТГҮҮЛ, НОМ

 

ХЭВЛЭЛИЙН СОНГОЛТ  ЖАГСААЛТААС ӨӨРИЙН УНШИХИЙГ ХҮСЭЖ БАЙГАА ХЭВЛЭЛЭЭ УНШИХ, ЗАХИАЛАХ

 

3  “УНШИХ” СОНГОЛТ ХИЙХ ТӨЛБӨР ХИЙГДСЭНЭЭР ХЭВЛЭЛ БҮРЭН ЭХЭЭР УНШИГДАНА

 

4  ТӨЛБӨР  ТӨЛБӨР ХИЙХИЙН ТУЛД ТА ЭХЛЭЭД ӨӨРИЙН МЭДЭЭЛЛЭЭ ҮНЭН ЗӨВӨӨР ОРУУЛАХ БА И-МЭЙЛ ХАЯГАА АШИГЛАН БҮРТГҮҮЛНЭ.