Та бүхэн манай байгууллагаар гадаад хэвлэл захиалахыг хүсвэл:

 • Албан байгууллага болон
 • Гэрийн хаягийн дагуу шуудангийн аль ч салбарт хандан утсаар эсвэл өөрийн биеэр ирж захиалга өгч болно.

Мөн гэрийн хаяг болон ажлын газрын хаягаар хүргүүлэхийг хүсвэл:

 • Албан байгууллага /улирлын турш/ 16500₮
 • Хувь хүн /улирлын турш/ 6600₮

Гадаад хэвлэл захиалга явагдах хугацаа:

Улирал

Захиалга

Эхлэх хугацаа

Дуусах хугацаа

Эхний хагас жил

Үндсэн

5-р сарын 01

5-р дугаар 20

Сүүлийн хагас жил

Үндсэн

11-р сарын 01

11-р дугаар 20

 

Хэвлэл захиалгын гарын авлагад реклам, сурталчилгаа байршуулах үнийн санал:

 • Бүтэн нүүр өнгөт-500,000₮               -Бүтэн нүүр хар-300,000₮
 • Тал нүүр өнгөт-300,000₮                  -Тал нүүр хар-200,000₮
 • 1/3 нүүр өнгөт-200,000₮                    -1/3 нүүр хар-150,000₮
 • ¼ нүүр өнгөт-150,000₮                      -1/4 нүүр хар-100,000₮

Хэвлэл захиалгын жагсаалтыг татаж авах: /2017 оны 1 дүгээр улирал/

Link байх:

Манайхаар хэвлэл захиалахад давуу талууд:

 1. Улаанбаатар, хөдөө орон нутгийн хаана ч захиалга аван, хүргэж өгнө.
 2. Захиалагчид хүссэн газраа, хүссэн цагтаа хэзээ ч хэвлэлээ хүлээн авна.
 3. Монгол орон даяар борлуулагдаж буй бүх сонин, сэтгүүл манай хэвлэл захиалгын гарын авлагад байдаг.
 4. Гадаад хэвлэл захиалгыг хямд үнээр захиалж авах боломжтой.