Та бүхэн манай байгууллагад хэвлэл захиалахыг хүсвэл:

 • Албан байгууллага болон
 • Гэрийн хаягийн дагуу шуудангийн аль ч салбарт хандан утсаар эсвэл өөрийн биеэр ирж захиалга өгч болно.

 

Мөн гэрийн хаяг болон ажлын газрын хаягаар хүргүүлэхийг хүсвэл:

 • Албан байгууллага /улирлын турш/ 16500₮
 • Хувь хүн /улирлын турш/ 6600₮

 

Хэвлэл захиалга явагдах хугацаа:

Улирал

Захиалга

Эхлэх хугацаа

Дуусах хугацаа

1-р улирал

Үндсэн

12-р сарын 05

12-р дугаар 30

 

Нэмэлт

1-р сарын 05

1-р дугаар 30

2-р улирал

Үндсэн

3-р сарын 05

3-р дугаар 30

 

Нэмэлт

4-р дугаар 05

4-р дугаар 30

3-р улирал

Үндсэн

5-р дугаар 05

5-р дугаар 30

 

Нэмэлт

6-р дугаар 05

6-р дугаар 30

4-р улирал

Үндсэн

9-р дугаар 05

9-р дугаар 30

 

Нэмэлт

10-р дугаар 05

10-р дугаар 30

 

Хэвлэл захиалгын гарын авлагад сонин, сэтгүүл, ном оруулахыг хүсвэл дараах материалыг бүрдүүлнэ үү:

 1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авсан гэрчилгээ /эх, хуулбарын хамт/
 2. Сэтгүүл, сонингийн сүүлийн 2-3 дугаар
 3. Хэвлэл захиалгын гарын авлагад оруулах хүсэлт
 4. Бүртгэлийн хураамж /1 удаа/ Үүнд:
  1. Өдөр тутмын сонин 110,000₮ /нөат/
  2. Бусад сонин, сэтгүүл 55000₮ /нөат/
  3. Ном 5500₮ /нөат/

 

Хэвлэл захиалгын гарын авлагад реклам, сурталчилгаа байршуулах үнийн санал:

 • Бүтэн нүүр өнгөт-500,000₮
 • Бүтэн нүүр хар-300,000₮
 • Тал нүүр өнгөт-300,000₮ 
 • Тал нүүр хар-200,000₮
 • 1/3 нүүр өнгөт-200,000₮  
 • 1/3 нүүр хар-150,000₮
 • ¼ нүүр өнгөт-150,000₮ 
 • 1/4 нүүр хар-100,000₮